Mapa Partnerów

Na poniższej mapie znajdziesz naszych partnerów:

Wyszukaj Partnera


 

REGULAMIN

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisów prowadzonych przez Kaspersky Lab Polska sp. z o.o. (www.kaspersky.pl, akcja.kaspersky.pl, rejestracja.kaspersky.pl) (dalej "Serwis") w związku z danymi przekazywanymi w toku procedury zakupu produktów/usług oraz w związku z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu i możliwością realizacji usług przez Kaspersky Lab Polska sp. z o.o.

CZYM SIĘ KIERUJEMY?

Administrator przykłada ogromną wagę do ochrony Pana/Pani danych osobowych i powierzonych mu informacji. Polityka Administratora nastawiona jest na zapewnienie możliwie największej poufności, co do danych osobowych, w szczególności w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Kaspersky Lab Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Trawiasta 35, 04-607 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem: 0000126355, NIP: 5732447128 (dalej "Spółka").